Domov

 

O klube


Lukostrelecký klub Divín Slovensko zriadilo Regionálne združenie Javor ako samostatnú organizačnú jednotku bez právnej subjektivity, ktorá môže vystupovať a vyvíjať záujmovú činnosť pod názvom Lukostrelecký klub RZ Javor Divín. Lukostrelecký klub vyvíja svoju činnosť podľa vlastného organizačného poriadku.Naši členovia sa zúčastňujú súťaží doma i v zahraničí. Klub sa venuje aj streľbe z historickej kuše. Každoročne organizujeme v rámci Stretnutia pod Divínskym hradom súťaž v streľbe z historickej kuše, na ktorej sa zúčastňujú súťažiaci z celého Slovenska. Tu svoje umenie predvádzajú aj lukostrelci. Je to jedinečná príležitosť vyskúšať si streľbu z týchto historických zbraní.